Preloader
  • 90/698 หมู่ 6 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
  • 062-937-0653 (ครูเสริฐ) และ 098-940-8624 (ครูอ้อ)

หลักสูตรสอนขับรถยนต์


หลักสูตรเร่งรัดสำหรับผู้มีพื้นฐานการขับรถยนต์มาพอสมควร มีใบขับขี่แล้วหรือไม่มีใบขับขี่

หลักสูตร 3 ชั่วโมง
1,400 บาท
ราคาเกียร์ออโต้

เหมาะสำหรับผู้มีพื้นฐานการขับรถยนต์ได้ในระดับหนึ่งแล้ว เช่น สามารถขับออกถนนใหญ่ได้ แต่ยังไม่มั่นใจ และต้องการเรียนขับรถอย่างเดียวเพื่อทบทวนทักษะการขับที่มีให้ดีขึ้น ต้องการเสริมการเลี้ยวรถในทางแคบ การถอยจอดการขึ้นจอดบนห้าง ฯลฯ

หรือต้องการติวเฉพาะท่าสอบปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ในการสอบใบอนุญาตขับขี่(สำหรับผู้ที่มีใบขับขี่และยังไม่มีใบขับขี่)

  • สอบที่ขนส่ง จัดสอบทุกวันจันทร์-ศุกร์ มีครูและรถบริการสอบประจำอยู่ที่ขนส่ง
* ราคาตามหลักสูตรไม่รวมค่าอบรมภาคทฤษฎี และค่าธรรมเนียมการสอบใบขับขี่ผู้เรียนต้องชำระให้สำนักงานขนส่งฯ
หลักสูตร 5 ชั่วโมง
2,300 บาท
ราคาเกียร์ออโต้

เหมาะสำหรับผู้มีพื้นฐานการขับรถยนต์ได้ในระดับหนึ่งแล้ว เช่น สามารถขับออกถนนใหญ่ได้ แต่ยังไม่มั่นใจ และต้องการเรียนขับรถอย่างเดียวเพื่อทบทวนทักษะการขับที่มีให้ดีขึ้น ต้องการเสริมการเลี้ยวรถในทางแคบ การถอยจอดการขึ้นจอดบนห้าง ฯลฯ

หรือต้องการติวเฉพาะท่าสอบปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ในการสอบใบอนุญาตขับขี่(สำหรับผู้ที่มีใบขับขี่และยังไม่มีใบขับขี่)

  • สอบที่ขนส่ง จัดสอบทุกวันจันทร์-ศุกร์ มีครูและรถบริการสอบประจำอยู่ที่ขนส่ง
* ราคาตามหลักสูตรไม่รวมค่าอบรมภาคทฤษฎี และค่าธรรมเนียมการสอบใบขับขี่ผู้เรียนต้องชำระให้สำนักงานขนส่งฯ