Preloader
  • 90/698 หมู่ 6 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
  • 062-937-0653 (ครูเสริฐ) และ 098-940-8624 (ครูอ้อ)

หลักสูตรสอนขับรถยนต์


หลักสูตรสำหรับผู้มีพื้นฐานการขับรถยนต์มาบ้างเล็กน้อย หรือไม่มีพื้นฐานการขับรถยนต์ และไม่มีใบขับขี่

หลักสูตร 8 ชั่วโมง
2,900 บาท
ราคาเกียร์ออโต้

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานการขับมาบ้างแล้ว เช่น พอขับได้แต่ขับในหมู่บ้านเท่านั้น พอเลี้ยวบังคับรถได้แต่ยังขาดความมั่นใจและต้องการฝึกประสบการณ์การขับรถยนต์ออกถนนจริง ต้องการเพิ่มทักษะที่เคยมีมาให้มีความมั่นใจมากขึ้น ต้องการฝึกขับอย่างเดียว หรือต้องการสอบใบอนุญาตขับขี่ด้วย

  • สอบที่ขนส่ง จัดสอบทุกวันจันทร์-ศุกร์ มีครูและรถบริการสอบที่ขนส่ง
* ราคาตามหลักสูตรไม่รวมค่าอบรมภาคทฤษฎี และค่าธรรมเนียมการสอบใบขับขี่ผู้เรียนต้องชำระให้สำนักงานขนส่งฯ
หลักสูตร 10 ชั่วโมง
3,300 บาท
ราคาเกียร์ออโต้

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่เคยมีพื้นฐานหรือประสบการณ์การขับรถ มาเลย หรือผู้เรียนพอมีพื้นฐานการขับรถยนต์มาบ้างแต่ไม่มีประสบการณ์การขับรถยนต์ออกถนนจริง ต้องการเพิ่มทักษะที่เคยมีมาให้มีความมั่นใจมากขึ้น และต้องการสอบใบอนุญาตขับขี่ด้วย

  • สอบที่ขนส่ง จัดสอบทุกวันจันทร์-ศุกร์ มีครูและรถบริการสอบที่ขนส่ง
* ราคาตามหลักสูตรไม่รวมค่าอบรมภาคทฤษฎี และค่าธรรมเนียมการสอบใบขับขี่ผู้เรียนต้องชำระให้สำนักงานขนส่งฯ