Preloader
  • 90/698 หมู่ 6 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
  • 062-937-0653 (ครูเสริฐ) และ 098-940-8624 (ครูอ้อ)

หลักสูตรสอนขับรถยนต์


หลักสูตรสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและสอบใบขับขี่

หลักสูตร 15 ชั่วโมง
5,800 บาท สอบที่โรงเรียน
เรียนภาคปฏิบัติ 10 ชม. อบรมภาคทฤษฎี 5 ชม.(อบรมกับโรงเรียน ไม่ต้องจองคิวอบรม) พร้อมสอบใบขับขี่
ราคาเกียร์ออโต้

เหมาะสำหรับสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและสอบใบขับขี่

  • สอบที่โรงเรียน มีจัดสอบในวันอาทิตย์
หลักสูตร 15 ชั่วโมง
4,000 บาท สอบที่ขนส่ง
เรียนภาคปฏิบัติ 10 ชม. อบรมภาคทฤษฎี 5 ชม.(อบรมกับโรงเรียน ไม่ต้องจองคิวอบรม) พร้อมสอบใบขับขี่
ราคาเกียร์ออโต้

เหมาะสำหรับสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและสอบใบขับขี่

  • สอบที่โรงเรียน มีจัดสอบในวันอาทิตย์
  • สอบที่ขนส่ง จัดสอบทุกวันจันทร์-ศุกร์ มีครูและรถบริการสอบที่ขนส่ง