Preloader
  • 90/698 หมู่ 6 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
  • 062-937-0653 (ครูเสริฐ) และ 098-940-8624 (ครูอ้อ)

หลักสูตรสอนขับรถยนต์


หลักสูตรสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและสอบใบขับขี่

หลักสูตร 15 ชั่วโมง
5,800 บาท สอบที่โรงเรียน
เรียนภาคปฏิบัติ 10 ชม. อบรมภาคทฤษฎี 5 ชม.(อบรมกับโรงเรียน ไม่ต้องจองคิวอบรม) พร้อมสอบใบขับขี่
ราคาเกียร์ออโต้

เหมาะสำหรับสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและสอบใบขับขี่

  • สอบที่โรงเรียน มีจัดสอบในวันอาทิตย์
หลักสูตร 15 ชั่วโมง
4,000 บาท สอบที่ขนส่ง
เรียนภาคปฏิบัติ 10 ชม. อบรมภาคทฤษฎี 5 ชม.(อบรมกับโรงเรียน ไม่ต้องจองคิวอบรม) พร้อมสอบใบขับขี่
ราคาเกียร์ออโต้

เหมาะสำหรับสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและสอบใบขับขี่

  • สอบที่โรงเรียน มีจัดสอบในวันอาทิตย์
  • สอบที่ขนส่ง จัดสอบทุกวันจันทร์-ศุกร์ มีครูและรถบริการสอบที่ขนส่ง

 

 


หลักสูตรสำหรับผู้มีพื้นฐานการขับรถยนต์มาบ้างเล็กน้อย หรือไม่มีพื้นฐานการขับรถยนต์ และไม่มีใบขับขี่

หลักสูตร 8 ชั่วโมง
2,900 บาท
ราคาเกียร์ออโต้

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานการขับมาบ้างแล้ว เช่น พอขับได้แต่ขับในหมู่บ้านเท่านั้น พอเลี้ยวบังคับรถได้แต่ยังขาดความมั่นใจและต้องการฝึกประสบการณ์การขับรถยนต์ออกถนนจริง ต้องการเพิ่มทักษะที่เคยมีมาให้มีความมั่นใจมากขึ้น ต้องการฝึกขับอย่างเดียว หรือต้องการสอบใบอนุญาตขับขี่ด้วย

  • สอบที่ขนส่ง จัดสอบทุกวันจันทร์-ศุกร์ มีครูและรถบริการสอบที่ขนส่ง
* ราคาตามหลักสูตรไม่รวมค่าอบรมภาคทฤษฎี และค่าธรรมเนียมการสอบใบขับขี่ผู้เรียนต้องชำระให้สำนักงานขนส่งฯ
หลักสูตร 10 ชั่วโมง
3,300 บาท
ราคาเกียร์ออโต้

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่เคยมีพื้นฐานหรือประสบการณ์การขับรถ มาเลย หรือผู้เรียนพอมีพื้นฐานการขับรถยนต์มาบ้างแต่ไม่มีประสบการณ์การขับรถยนต์ออกถนนจริง ต้องการเพิ่มทักษะที่เคยมีมาให้มีความมั่นใจมากขึ้น และต้องการสอบใบอนุญาตขับขี่ด้วย

  • สอบที่ขนส่ง จัดสอบทุกวันจันทร์-ศุกร์ มีครูและรถบริการสอบที่ขนส่ง
* ราคาตามหลักสูตรไม่รวมค่าอบรมภาคทฤษฎี และค่าธรรมเนียมการสอบใบขับขี่ผู้เรียนต้องชำระให้สำนักงานขนส่งฯ

 

 


หลักสูตรเร่งรัดสำหรับผู้มีพื้นฐานการขับรถยนต์มาพอสมควร มีใบขับขี่แล้วหรือไม่มีใบขับขี่

หลักสูตร 3 ชั่วโมง
1,400 บาท
ราคาเกียร์ออโต้

เหมาะสำหรับผู้มีพื้นฐานการขับรถยนต์ได้ในระดับหนึ่งแล้ว เช่น สามารถขับออกถนนใหญ่ได้ แต่ยังไม่มั่นใจ และต้องการเรียนขับรถอย่างเดียวเพื่อทบทวนทักษะการขับที่มีให้ดีขึ้น ต้องการเสริมการเลี้ยวรถในทางแคบ การถอยจอดการขึ้นจอดบนห้าง ฯลฯ

หรือต้องการติวเฉพาะท่าสอบปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ในการสอบใบอนุญาตขับขี่(สำหรับผู้ที่มีใบขับขี่และยังไม่มีใบขับขี่)

  • สอบที่ขนส่ง จัดสอบทุกวันจันทร์-ศุกร์ มีครูและรถบริการสอบประจำอยู่ที่ขนส่ง
* ราคาตามหลักสูตรไม่รวมค่าอบรมภาคทฤษฎี และค่าธรรมเนียมการสอบใบขับขี่ผู้เรียนต้องชำระให้สำนักงานขนส่งฯ
หลักสูตร 5 ชั่วโมง
2,300 บาท
ราคาเกียร์ออโต้

เหมาะสำหรับผู้มีพื้นฐานการขับรถยนต์ได้ในระดับหนึ่งแล้ว เช่น สามารถขับออกถนนใหญ่ได้ แต่ยังไม่มั่นใจ และต้องการเรียนขับรถอย่างเดียวเพื่อทบทวนทักษะการขับที่มีให้ดีขึ้น ต้องการเสริมการเลี้ยวรถในทางแคบ การถอยจอดการขึ้นจอดบนห้าง ฯลฯ

หรือต้องการติวเฉพาะท่าสอบปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ในการสอบใบอนุญาตขับขี่(สำหรับผู้ที่มีใบขับขี่และยังไม่มีใบขับขี่)

  • สอบที่ขนส่ง จัดสอบทุกวันจันทร์-ศุกร์ มีครูและรถบริการสอบประจำอยู่ที่ขนส่ง
* ราคาตามหลักสูตรไม่รวมค่าอบรมภาคทฤษฎี และค่าธรรมเนียมการสอบใบขับขี่ผู้เรียนต้องชำระให้สำนักงานขนส่งฯ