Preloader
  • 90/698 หมู่ 6 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
  • 062-937-0653 (ครูเสริฐ) และ 098-940-8624 (ครูอ้อ)
T.POP สอนขับรถยนต์
T.POP สอนขับรถยนต์

T.POP สอนขับรถยนต์

ฝึกสอนโดยครูที่มีประสบการณ์ด้านการสอนขับรถยนต์มาเป็นเวลานาน

สอนขับรถยนต์ ฝึกขับรถ หรือหัดขับรถ เป็นการสอนฝึกขับรถยนต์ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการขับรถอย่างถูกต้อง และฝึกประสบการณ์จริงในการขับรถบนท้อง เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้หลักการขับรถที่ดี และปลอดภัยถูกหลักตามกฎจราจร
เรียนง่าย ได้ใบขับขี่ไว

ฝึกสอนและควบคุมดูแลการสอนจากครูสอนที่มีประสบการณ์ และความชำนาญด้านการสอนขับรถยนต์มากกว่า 10 ปี รับรองผล ขับรถเป็นแน่นอน

พร้อมบริการรับ-รับส่งฟรี และพาสอบใบขับขี่

บริการพาไปสอบใบอนุญาตขับขี่ พร้อมแนะแนวการสอบสอบใบขับขี่ รวมถึงบริการรถยนต์


 

หลักสูตรสอนขับรถยนต์


หลักสูตรสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและสอบใบขับขี่

หลักสูตร 15 ชั่วโมง
5,800 บาท สอบที่โรงเรียน
เรียนภาคปฏิบัติ 10 ชม. อบรมภาคทฤษฎี 5 ชม.(อบรมกับโรงเรียน ไม่ต้องจองคิวอบรม) พร้อมสอบใบขับขี่
ราคาเกียร์ออโต้

เหมาะสำหรับสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและสอบใบขับขี่

  • สอบที่โรงเรียน มีจัดสอบในวันอาทิตย์
หลักสูตร 15 ชั่วโมง
4,000 บาท สอบที่ขนส่ง
เรียนภาคปฏิบัติ 10 ชม. อบรมภาคทฤษฎี 5 ชม.(อบรมกับโรงเรียน ไม่ต้องจองคิวอบรม) พร้อมสอบใบขับขี่
ราคาเกียร์ออโต้

เหมาะสำหรับสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและสอบใบขับขี่

  • สอบที่โรงเรียน มีจัดสอบในวันอาทิตย์
  • สอบที่ขนส่ง จัดสอบทุกวันจันทร์-ศุกร์ มีครูและรถบริการสอบที่ขนส่ง

หลักสูตรสำหรับผู้มีพื้นฐานการขับรถยนต์มาบ้างเล็กน้อย หรือไม่มีพื้นฐานการขับรถยนต์ และไม่มีใบขับขี่

หลักสูตร 8 ชั่วโมง
2,900 บาท
ราคาเกียร์ออโต้

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานการขับมาบ้างแล้ว เช่น พอขับได้แต่ขับในหมู่บ้านเท่านั้น พอเลี้ยวบังคับรถได้แต่ยังขาดความมั่นใจและต้องการฝึกประสบการณ์การขับรถยนต์ออกถนนจริง ต้องการเพิ่มทักษะที่เคยมีมาให้มีความมั่นใจมากขึ้น ต้องการฝึกขับอย่างเดียว หรือต้องการสอบใบอนุญาตขับขี่ด้วย

  • สอบที่ขนส่ง จัดสอบทุกวันจันทร์-ศุกร์ มีครูและรถบริการสอบที่ขนส่ง
* ราคาตามหลักสูตรไม่รวมค่าอบรมภาคทฤษฎี และค่าธรรมเนียมการสอบใบขับขี่ผู้เรียนต้องชำระให้สำนักงานขนส่งฯ
หลักสูตร 10 ชั่วโมง
3,300 บาท
ราคาเกียร์ออโต้

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่เคยมีพื้นฐานหรือประสบการณ์การขับรถ มาเลย หรือผู้เรียนพอมีพื้นฐานการขับรถยนต์มาบ้างแต่ไม่มีประสบการณ์การขับรถยนต์ออกถนนจริง ต้องการเพิ่มทักษะที่เคยมีมาให้มีความมั่นใจมากขึ้น และต้องการสอบใบอนุญาตขับขี่ด้วย

  • สอบที่ขนส่ง จัดสอบทุกวันจันทร์-ศุกร์ มีครูและรถบริการสอบที่ขนส่ง
* ราคาตามหลักสูตรไม่รวมค่าอบรมภาคทฤษฎี และค่าธรรมเนียมการสอบใบขับขี่ผู้เรียนต้องชำระให้สำนักงานขนส่งฯ

หลักสูตรเร่งรัดสำหรับผู้มีพื้นฐานการขับรถยนต์มาพอสมควร มีใบขับขี่แล้วหรือไม่มีใบขับขี่

หลักสูตร 3 ชั่วโมง
1,400 บาท
ราคาเกียร์ออโต้

เหมาะสำหรับผู้มีพื้นฐานการขับรถยนต์ได้ในระดับหนึ่งแล้ว เช่น สามารถขับออกถนนใหญ่ได้ แต่ยังไม่มั่นใจ และต้องการเรียนขับรถอย่างเดียวเพื่อทบทวนทักษะการขับที่มีให้ดีขึ้น ต้องการเสริมการเลี้ยวรถในทางแคบ การถอยจอดการขึ้นจอดบนห้าง ฯลฯ

หรือต้องการติวเฉพาะท่าสอบปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ในการสอบใบอนุญาตขับขี่(สำหรับผู้ที่มีใบขับขี่และยังไม่มีใบขับขี่)

  • สอบที่ขนส่ง จัดสอบทุกวันจันทร์-ศุกร์ มีครูและรถบริการสอบประจำอยู่ที่ขนส่ง
* ราคาตามหลักสูตรไม่รวมค่าอบรมภาคทฤษฎี และค่าธรรมเนียมการสอบใบขับขี่ผู้เรียนต้องชำระให้สำนักงานขนส่งฯ
หลักสูตร 5 ชั่วโมง
2,300 บาท
ราคาเกียร์ออโต้

เหมาะสำหรับผู้มีพื้นฐานการขับรถยนต์ได้ในระดับหนึ่งแล้ว เช่น สามารถขับออกถนนใหญ่ได้ แต่ยังไม่มั่นใจ และต้องการเรียนขับรถอย่างเดียวเพื่อทบทวนทักษะการขับที่มีให้ดีขึ้น ต้องการเสริมการเลี้ยวรถในทางแคบ การถอยจอดการขึ้นจอดบนห้าง ฯลฯ

หรือต้องการติวเฉพาะท่าสอบปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ในการสอบใบอนุญาตขับขี่(สำหรับผู้ที่มีใบขับขี่และยังไม่มีใบขับขี่)

  • สอบที่ขนส่ง จัดสอบทุกวันจันทร์-ศุกร์ มีครูและรถบริการสอบประจำอยู่ที่ขนส่ง
* ราคาตามหลักสูตรไม่รวมค่าอบรมภาคทฤษฎี และค่าธรรมเนียมการสอบใบขับขี่ผู้เรียนต้องชำระให้สำนักงานขนส่งฯ
ผู้เรียนสามารถระบุเวลาเรียนได้เอง โดยจองเวลาที่นักเรียนสะดวก วันละ 2 – 3 ชั่วโมง (หรือมากกว่าได้)
สามารถเรียนได้ทุกวันยกเว้นวันอังคาร ทางโรงเรียนจะหยุดทุกวันอังคาร เพื่อพานักเรียนไปสอบใบขับขี่

สามารถสมัครเรียนได้ทุกวัน
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ระหว่างเวลา 08.00 – 20.00 น.

062-937-0653 (ครูเสริฐ) และ
098-940-8624 (ครูอ้อ)

aor.nic09@gmail.com
Line ID : aor.nic

T.POP สอนขับรถยนต์

รายละเอียดการสอน

รถที่ใช้ในการสอนสภาพรถใหม่

สอนขับรถยนต์ โดยใช้รถยนต์ Honda-Cityและ Toyota- Vios เกียร์ออโต้ และเกียร์ธรรมดา เพื่อความมั่นใจของนักเรียนสามารถดูสภาพรถยนต์ก่อนเรียนได้

 

สอนในสนามของโรงเรียนก่อนในชั่วโมงแรกๆ

สอนในสนามของโรงเรียนในชั่วโมงแรก ๆ เพื่อให้นักเรียนรู้พื้นฐานการขับรถที่ดีและปลอดภัยในการใช้ถนน จากนั้นจะนำพานักเรียนออกถนนใหญ่ เพื่อเน้นประสบการณ์จริงบนท้องถนน เพื่อเรียนรู้และฝึกการเปลี่ยนช่องทางจราจร การกลับรถ การใช้สัญญาณไฟ และอุปกรณ์ควบคุมภายในรถยนต์

แนะแนววิธีการสอบใบอนุญาตขับขี่

แนะแนววิธีการสอบใบอนุญาตขับขี่ ติวท่าสอบปฏิบัติโดยจำลองสนามสอบจากกรมขนส่งก่อนพาผู้เรียนไปสอบใบอนุญาตขับขี่จริงและบริการพานักเรียนไปสอบจนกว่านักเรียนจะสอบผ่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ครูสอน 1 คนต่อนักเรียน 1 คน

สอนทักษะการขับรถยนต์ โดยครูสอน 1 คนต่อนักเรียน 1 คน โดยครูผู้สอนมีความชำนาญและประสบการณ์การสอน มากกว่า 15 ปี ครูสอนใจเย็น เป็นกันเอง สอนเข้าใจง่าย สุภาพ ใจดี มีจรรยาบรรณของครูฝึกสอน
 

สอนวิธีการขับขึ้นอาคารจอดรถและอื่นๆ

สอนวิธีการขับขึ้นอาคารจอดรถ ห้างสรรพสินค้า และอื่น ๆ เพื่อให้มีประสบการณ์จริง และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้และผู้เรียนสามารถเลือกเส้นทางการขับรถได้เอง โดยแจ้งครูผู้สอนได้